Thể loại: Wars

Madan no Ou to Michelia

(Đang ra)

Madan no Ou to Michelia

Truyện dịch |Romance |Adapted to Manga |Adventure |Fantasy |Action

Tsukasa Kawaguchi

Hai năm sau, Brune và Zhcted thiết lập quan hệ đồng minh giữa các bên với mục đích tổ chức kháng chiến chống quân Muozinel xâm lược. Tigre, con trai Bá tước House Vorn, quyết định thay người cha ốm yế

2 33

Chiến Tuyến Chân Trời Sự Kiện Aditya

(Đang ra)

Chiến Tuyến Chân Trời Sự Kiện Aditya

Truyện dịch |Comedy |Adventure |Action |Super Power |Web Novel

Masada Takashi

Chúng tôi đã thề rằng trái tim này là thứ duy nhất không được phép mất đi."

6 163