Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) trước khi sử dụng trang web https://lnvn.net (“Dịch vụ”) được điều hành bởi Novel Updates (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “ của chúng tôi").

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không làm như vậy cấu thành vi phạm Điều khoản, có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Đủ điều kiện

Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng: (i) bạn từ 13 tuổi trở lên; (ii) trước đây bạn chưa bị tạm ngưng hoặc bị xóa khỏi Dịch vụ; và (iii) việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một pháp nhân, tổ chức hoặc công ty, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc tổ chức đó với các Điều khoản này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó.

Nội dung Người dùng

Bạn đồng ý không đăng Nội dung Người dùng:

 • Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, có hại, lạm dụng, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, nói xấu, vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, quấy rối, làm nhục người khác (công khai hoặc cách khác), bôi nhọ, đe dọa hoặc nếu không thì có thể bị phản đối;
 • Có thể tạo ra rủi ro về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác cho bất kỳ người hoặc tài sản nào;
 • Có thể tạo ra nguy cơ gây tổn hại, mất mát, tổn thương thể chất hoặc tinh thần, đau khổ về tinh thần, tử vong, tàn tật, biến dạng, hoặc bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần cho bạn, cho bất kỳ người nào khác, hoặc cho bất kỳ động vật nào;
 • Có thể cấu thành hoặc góp phần vào tội ác hoặc tra tấn;
 • Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung bất hợp pháp;
 • Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn biết là không đúng và chưa cập nhật; hoặc
 • Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; hoặc
 • Cấu thành "Spam", quảng cáo hoặc thông tin liên quan đến kinh doanh.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đăng không và sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền công khai và quyền riêng tư và Quyền sở hữu trí tuệ (như được định nghĩa bên dưới). Công ty bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, từ chối và / hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà Công ty cho rằng, theo quyết định riêng của mình, vi phạm các quy định này. Bạn hiểu rằng việc xuất bản Nội dung Người dùng của bạn trên Dịch vụ không thay thế cho việc đăng ký Nội dung đó với Bản quyền Hoa Kỳ, Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tổ chức quyền nào khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền giám sát và xem xét việc truyền trực tuyến và đang được lưu trữ, đồng thời xóa hoặc từ chối bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cho rằng có thể bất hợp pháp hoặc bị phản đối mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng khiếm nhã, không chính xác, xúc phạm hoặc phản cảm và bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn cho là phải gánh chịu do Nội dung người dùng đó gây ra.

Công ty không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào khác hoặc bên thứ ba đăng hoặc gửi qua Dịch vụ. Bạn đồng ý và hiểu rằng mọi thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra do việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn tải lên, tải xuống, gửi, phát trực tuyến, truyền, đăng, hiển thị hoặc cung cấp hoặc truy cập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ, hoàn toàn là trách nhiệm của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc hiển thị công khai hoặc sử dụng sai Nội dung Người dùng của bạn.

Dịch vụ có thể cho phép Người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ Thành viên, đăng phản hồi, nhận xét và câu hỏi trên bảng tin, gửi tin nhắn riêng tư cho Người dùng khác và tham gia trò chuyện với Người dùng khác trong phòng trò chuyện, cũng như đăng thông tin khác (“Người dùng Nội dung"). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình mà bạn tải lên, xuất bản, hiển thị, liên kết đến hoặc cung cấp (sau đây gọi là “đăng”) trên Dịch vụ và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ hoạt động như một kênh dẫn thụ động cho việc phân phối trực tuyến của bạn và xuất bản Nội dung Người dùng của bạn.

Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền bản quyền, nhãn hiệu, quyền bằng sáng chế, quyền tác phẩm mặt nạ, quyền nhân thân, quyền công khai, thiện chí, quyền nhãn hiệu thương mại và dịch vụ, quyền bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác và các quyền nhân thân như bây giờ có thể tồn tại hoặc sau này ra đời, và do đó, tất cả các đơn đăng ký và đăng ký, gia hạn và gia hạn của chúng, theo luật của bất kỳ tiểu bang, quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực tài phán nào khác.

Cấp giấy phép

Bằng cách đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Dịch vụ, bạn cấp phép rõ ràng và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, cho Công ty một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, để sử dụng , tái tạo, sửa đổi, xuất bản, liệt kê thông tin liên quan đến, chỉnh sửa, dịch, phân phối, trình diễn công khai, hiển thị công khai và tạo ra các tác phẩm phái sinh của tất cả Nội dung Người dùng đó và tên, giọng nói và / hoặc hình ảnh tương tự của bạn như có trong Nội dung Người dùng của bạn, trong toàn bộ hoặc một phần, và dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào, cho dù hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển để sử dụng cùng với Dịch vụ.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Cập nhật Tiểu thuyết.

Cập nhật Tiểu thuyết không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Cập nhật Tiểu thuyết sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Hoa Kỳ, bất kể xung đột với các quy định pháp luật của nó.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG MỌI SỰ KIỆN CÔNG TY, NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA CÔNG TY HOẶC CỦA TÔI VÀ CỦA HỌ VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, THÀNH VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, THÀNH CÔNG HOẶC BẰNG CHỨNG CHỈ CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ HIỆU QUẢ, HẬU QUẢ, KHOẢN TRÍCH THEO LỖI NÀO ĐỐI VỚI MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU, PHÁT SINH HOẶC KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, NGAY LÚC NẾU CÔNG TY BIẾT HOẶC ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ. KHÔNG NÊN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI BỘ NỘI DUNG NÀY, CÔNG TY CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG VỚI BẠN VÌ BẤT CỨ VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÌ BẤT CỨ VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO, BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (100 đô la Mỹ). ĐỐI VỚI LUẬT ÁP DỤNG BÊN NGOÀI KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NHƯ ĐÃ ĐẶT RA Ở TRÊN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẠN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG ĐÂY SẼ KHẢO SÁT BẤT KỲ CHẤM DỨT NÀO VỀ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ điều nào sau đây:

 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ dịch vụ;
 • Lỗi, nhầm lẫn hoặc không chính xác của nội dung;
 • Bất kỳ truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng các máy chủ an toàn của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó;
 • Nội dung của người dùng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bất kỳ lỗi, vi rút, trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Trong mọi trường hợp, Công ty, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên hoặc người cấp phép của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khiếu nại, tố tụng, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào với số tiền vượt quá số tiền bạn đã trả cho Công ty dưới đây.
 • Thương tật cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp thông qua dịch vụ; và / hoặc

Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép tại khu vực tài phán hiện hành. Phần giới hạn trách nhiệm này được áp dụng cho dù trách nhiệm bị cáo buộc là dựa trên hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ cơ sở nào khác, ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Dịch vụ được kiểm soát và vận hành từ các cơ sở ở Hoa Kỳ. Công ty không tuyên bố rằng Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm không thuộc Hoa Kỳ. Những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các khu vực pháp lý khác làm như vậy theo ý mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về xuất khẩu và nhập khẩu.

Thông báo DMCA

Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền và có thể truy cập được trên trang web này, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền của chúng tôi, như được quy định trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ năm 1998 (DMCA). Để khiếu nại của bạn có hiệu lực theo DMCA, bạn phải cung cấp thông tin sau khi cung cấp thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại:

(i) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền; (ii) Nhận dạng tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm;
(iii) Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó;
(iv) Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử
(v) Tuyên bố rằng bên khiếu nại “với thiện chí tin rằng việc sử dụng của tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép ”;
(vi) Tuyên bố rằng “thông tin trong thông báo là chính xác” và “theo hình phạt nếu khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm”.

Thông tin trên phải được gửi dưới dạng email đến [email protected]

CHÚNG TÔI CẢNH BÁO CHO BẠN RẰNG THEO LUẬT LIÊN BANG, NẾU BẠN BIẾT RÕ RÀNG RẰNG TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN ĐANG XÂM PHẠM, BẠN CÓ THỂ CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ NẶNG. NHỮNG THIỆT HẠI NÀY BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI TIỀN TỆ, CHI PHÍ TÒA ÁN VÀ PHÍ LUẬT SƯ DO CHÚNG TÔI, BẤT KỲ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO, HOẶC BẤT KỲ BẤT KỲ PHÉP NÀO CỦA CHỦ BẢN QUYỀN NÀO BỊ THIỆT HẠI NHƯ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG TÔI ĐANG TĂNG LÊN LỜI ĐẠI DIỆN CỦA BẠN. BẠN CŨNG CÓ THỂ PHẢI CHỊU TIỂU LUẬN HÌNH SỰ VÌ TỘI PHẠM.

Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên pháp lý, để biết thêm chi tiết về thông tin cần thiết cho các thông báo DMCA hợp lệ, hãy xem 17 USC 512 (c) (3).

Các thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]