Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này điều chỉnh cách thức mà Bản cập nhật tiểu thuyết thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng (mỗi người, một “Người dùng”) của trang web https://lnvn.net  (“Trang web”).

Tuyên bố Vi phạm Bản quyền

Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí và không có nghĩa vụ cam đoan chất lượng của nó phải theo như mong muốn của bạn. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong các dịch vụ, chức năng cụ thể của các dịch vụ hoặc mức độ đáng tin cậy, khả năng đáp ứng nhu cầu cho bạn về các dịch vụ đó.

LNVN không đảm bảo về tính chính xác hay đầy đủ của các nội dung trên trang web này hoặc nội dung của bất kỳ trang web liên kết đến trang này và không chịu trách nhiệm cho: - những sai sót hoặc không chính xác về nội dung, - thương tích cá nhân, tài sản, cơ thể, tổn thương tinh thần hoặc vật chất, những thứ là kết quả từ việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, - bất kỳ truy cập trái phép tới các máy chủ an toàn của chúng tôi, bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài chính được lưu tại chỗ, - bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ website của chúng tôi, - bất kỳ lỗi, virus, trojan, hay tương tự được truyền tới thông qua trang web của chúng tôi bằng bên thứ ba, - bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung gây ra tổn thất, thiệt hại cho các hình thức phát sinh, những thứ là kết quả của việc sử dụng trái phép nội dung của LNVN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc người dùng sử dụng công cụ web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. LNVN không đảm bảo, chứng thực, bảo lãnh, hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo hoặc cung cấp bởi một bên thứ ba thông qua trang web LNVN hoặc các trang web siêu liên kết hoặc giới thiệu trong bất kỳ banner hay quảng cáo khác, và LNVN sẽ không tham gia trong việc chịu trách nhiệm giám sát các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

Quyền Nội dung

Cập nhật Tiểu thuyết không sở hữu hoặc ngụ ý quyền sở hữu bất kỳ hình ảnh nào được sử dụng trên trang web. Tất cả hình ảnh thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ. Các thành viên của Novel Updates và máy chủ của nó không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web này. Bằng cách gửi thông tin đến trang web này, bạn đồng ý cho phép Cập nhật Tiểu thuyết hiển thị nó một cách vô điều kiện. Nội dung vẫn là của bạn, nhưng bạn cho phép chúng tôi hiển thị nó trong bất kỳ thời gian không tiết lộ nào nếu chúng tôi thấy phù hợp. Tất cả các nội dung khác thuộc sở hữu của Cập nhật Tiểu thuyết, và do đó không được sử dụng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, điền vào biểu mẫu và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu tên, địa chỉ email nếu thích hợp. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có liên quan đến Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm của Người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường.