caroranchan

caroranchan's novels


Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

Sáng tác |Romance |Drama |Slice of Life |One shot

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 282

Quái vật không tim

(Hoàn thành)

Quái vật không tim

Sáng tác |Drama |One shot |Mystery |Horror

caroranchan

Và thế là, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ sau biến cố đấy.

4 492