Touya

Touya's novels


A Tale of the Secret Saint

(Đang ra)

A Tale of the Secret Saint

Truyện dịch |Adventure |Fantasy |Action |Magic

Touya

Sinh ra trong một gia đình có dòng dõi hiệp sĩ lâu đời, Fia quyết tâm muốn trở thành một hiệp sĩ giống như anh chị em của mình. Nhưng một lần suýt chết đã đánh thức những ký ức tiền kiếp của cô khi cò

43 3009