Oshou

Oshou's novels


Tôi kẻ số hai và cô gái số một

(Đang ra)

Tôi kẻ số hai và cô gái số một

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Drama

Oshou

Đây là câu chuyện về tôi, kẻ số hai và cô gái số một.

20 291