Murasaki, Yukiya ( ゆきや むらさき) (tác giả của bộ Dị Thế Ma Vương)

Murasaki, Yukiya ( ゆきや むらさき) (tác giả của bộ Dị Thế Ma Vương)'s novels


Altina the Sword Princess

(Đang ra)

Altina the Sword Princess

Truyện dịch |Fantasy |Military |Wars

Murasaki, Yukiya ( ゆきや むらさき) (tác giả của bộ Dị Thế Ma Vương)

Bản dịch sẽ được nối tiếp từ chương cuối tập 2 (các tập và chương trước đó có trên CLN-Hako)

1 24