Mino

Mino's novels


TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON

(Đang ra)

TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON

Truyện dịch |Comedy |Romance |Adventure |Fantasy |Action

Mino

Seto Yu là một cậu bé mười hai tuổi. Cậu là một kẻ túng quẫn, suốt cuộc đời liên tục bị cướp đoạt.

82 4757

To deprive a deprived person

(Đang ra)

To deprive a deprived person

Truyện dịch |Comedy |Romance |Adventure |Fantasy |Action

Mino

Seto Yu là một cậu bé mười hai tuổi. Cậu là một kẻ túng quẫn, suốt cuộc đời liên tục bị cướp đoạt.

82 3869