Korita

Korita's novels


Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện

(Đang ra)

Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện

Truyện dịch |Romance |Adventure |Action |Harem |Drama

Korita

Tôi sở hữu một nhân vật phản diện phụ hạng ba trong trò chơi yêu thích của mình. Tôi không có tham vọng và chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng.

17 136

Hướng dẫn sinh tồn trong học viện

(Đang ra)

Hướng dẫn sinh tồn trong học viện

Truyện dịch |Comedy |School Life |Adapted to Manga |Adventure |Fantasy

Korita

Tôi không có tham vọng, chỉ muốn tốt nghiệp để có cuộc sống tươi sáng hơn nhưng thế giới không cho phép tôi làm điều đó.

4 103

The Extra’s Academy Survival Guide

(Đang ra)

The Extra’s Academy Survival Guide

Convert |Romance |Adventure |Fantasy |Action |Harem

Korita

Tôi không có tham vọng. Tôi chỉ muốn tốt nghiệp, nhưng thế giới lại không cho phép tôi.

1 1397