Imhayam

Imhayam's novels


Sau khi chào đời, tôi phát hiện mẹ mình là Hoàng đế

(Đang ra)

Sau khi chào đời, tôi phát hiện mẹ mình là Hoàng đế

Truyện dịch |Comedy |Romance |Fantasy |Korean Novel

Imhayam

“Công chúa, em thật sự không muốn làm bạn với ta sao?”“Nếu có em bên cạnh, ta nghĩ một đứa trẻ như ta có thể làm được mọi việc.”“Sino yêu Lira nhiều lắm! Cưới ta nhé, Lira!”Bằng cách nào đó, khi liên

5 50