Hayaken

Hayaken's novels


The Hero King, Reincarnate to Master the Art of War ~And Thus, I Became The Strongest Knight Disciple (♀) in The World~

(Đang ra)

The Hero King, Reincarnate to Master the Art of War ~And Thus, I Became The Strongest Knight Disciple (♀) in The World~

Truyện dịch |Comedy |Adapted to Manga |Adventure |Gender Bender |Fantasy

Hayaken

Kể từ đó, huyền thoại về một môn đồ Hiệp Sĩ mạnh nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới (♀) đã bắt đầu

2 13

Eiyuu-ou, Bu wo Kiwameru tame Tensei su ~ Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi ♀ ~

(Đang ra)

Eiyuu-ou, Bu wo Kiwameru tame Tensei su ~ Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi ♀ ~

Truyện dịch |Comedy |Adventure |Gender Bender |Fantasy |Action

Hayaken

Kể từ đó, huyền thoại về một môn đồ Hiệp Sĩ mạnh nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới (♀) đã bắt đầu

59 1665

Eiyu-oh, Bu wo Kiwameru tame Tensei su. Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kisi ♀

(Đang ra)

Eiyu-oh, Bu wo Kiwameru tame Tensei su. Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kisi ♀

Convert |Comedy |Adventure |Gender Bender |Fantasy |Action

Hayaken

Gánh chịu nữ thần bảo hộ trở thành 『Thần Kỵ Sĩ』, «Anh Hùng Vương» vĩ đại lập nên triều đại to lớn ── Ingris, liên tục vì nước vì dân mà sống. Và cứ như vậy đến cho trước khoảnh khắc cuối đời, mãnh liệ

1 81