Gangseoul

Gangseoul's novels


Stardust Project

(Đang ra)

Stardust Project

Truyện dịch |Web Novel |Korean Novel

Gangseoul

Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu - Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi.Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành viên.

90 420