3pu

3pu's novels


Cô bạn thuở nhỏ của tôi hình như là nữ chính.

(Hoàn thành)

Cô bạn thuở nhỏ của tôi hình như là nữ chính.

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Supernatural

3pu

Ở cuộc đời đầu tiên của Machigane Lily, cô đã sống một cuộc đời không bằng người bình thường, bị bắt nạt, ăn hiếp, bỏ rơi. Rồi cô có bạn trai, tưởng chừng như nắm được hạnh phúc trong tay rồi thì ngườ

16 1236