Yuji Ukai

Yuji Ukai's novels


Kiếm sống bằng trò chơi sinh tử

(Đang ra)

Kiếm sống bằng trò chơi sinh tử

Truyện dịch |Adapted to Manga |Action |Mystery |Female Protagonist |Horror

Yuji Ukai

Đây chính là thể loại con gái bám víu vào các trò chơi sinh tử để sinh tồn trong cuộc sống này đấy.

3 93

Shibou Yuugi de Meshi wo Kuu

(Đang ra)

Shibou Yuugi de Meshi wo Kuu

Convert |Adapted to Manga |Action |Mystery |Female Protagonist |Horror

Yuji Ukai

Như như vậy, lấy trò chơi tử vong mà sống thiếu nữ.

10 769