Yui Regina

Yui Regina's novels


Ác nữ 800 tuổi nhập vào một vị tiểu thư nhút nhát tận hưởng tuổi xuân nhàn hạ!

(Đang ra)

Ác nữ 800 tuổi nhập vào một vị tiểu thư nhút nhát tận hưởng tuổi xuân nhàn hạ!

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Fantasy |Action

Yui Regina

Đây là câu chuyện về 2 cô gái, 1 người là "tiểu thư héo úa" thoát khỏi số phận và nắm giữ quyền quyết định cuộc đời mình. Người còn lại là "Ác nữ vô phương cứu chữa" đã thành công chiến thắng số mệnh

7 57

The Villainess who Only Had 100 Days to Live Had Fun Every Day

(Đang ra)

The Villainess who Only Had 100 Days to Live Had Fun Every Day

Truyện dịch |Romance |Fantasy |Web Novel |Drama |Slice of Life

Yui Regina

Vậy nên, cuộc sống mà cô đã cược với vị Thần, bắt đầu.

47 3846