Victor Niji

Victor Niji's novels


[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Sáng tác |Fantasy

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 362

[One shot] Thanh tìm kiếm

(Hoàn thành)

[One shot] Thanh tìm kiếm

Sáng tác |One shot |Mystery

Victor Niji

Và đó chỉ là khởi đầu của mọi thứ.

2 281

[Oneshot] LEAF

(Hoàn thành)

[Oneshot] LEAF

Sáng tác |Science Fiction

Victor Niji

"Tặng LEAF, con gái ta."

1 211