Tanabata Satori

Tanabata Satori's novels


Nữ Phụ Phản Diện Lv99! Tôi Là Trùm Cuối Nhưng Không Phải Là Ma Vương!

(Tạm ngưng)

Nữ Phụ Phản Diện Lv99! Tôi Là Trùm Cuối Nhưng Không Phải Là Ma Vương!

Truyện dịch |Comedy |Romance |Fantasy |Action |Isekai

Tanabata Satori

Dựa trên một web novel nổi tiếng về việc tìm kiếm một cuộc sống yên bình, một câu chuyện giả tưởng về ác nữ mạnh nhất!

15 104

Level 99 Villainous Daughter

(Đang ra)

Level 99 Villainous Daughter

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Fantasy |Web Novel

Tanabata Satori

Đây là câu chuyện kể về việc nhắm đến những ngày tháng yên bình của tôi.

3 351