Takeru Uchida

Takeru Uchida's novels


Pháp sư thế giới mới

(Tạm ngưng)

Pháp sư thế giới mới

Truyện dịch |Adapted to Manga |Fantasy |Adapted to Anime |Isekai |Web Novel

Takeru Uchida

Cùng với người bạn cũng bị dịch chuyển với mình, cậu sẽ chinh phục cả thế giới.

19 510

Isekai Cheat Magician

(Đang ra)

Isekai Cheat Magician

Convert |Romance |Adventure |Fantasy |Action |Super Power

Takeru Uchida

CV: thấy manga coi được nên quất thui :v

3 271