Sinnoa (신노아)

Sinnoa (신노아)'s novels


Tôi là Thợ săn có Kĩ năng Tự sát Cấp SSS

(Đang ra)

Tôi là Thợ săn có Kĩ năng Tự sát Cấp SSS

Truyện dịch |Comedy |Romance |Adventure |Fantasy |Action

Sinnoa (신노아)

Hả!? CHẾT MỚI XÀI ĐƯỢC THÌ CÓ TÁC DỤNG QUÁI GÌ?????

5 46

Chuyện kể của Vô Tận Hồi Quy Giả

(Đang ra)

Chuyện kể của Vô Tận Hồi Quy Giả

Truyện dịch |Comedy |Fantasy |Action |Drama |Tragedy

Sinnoa (신노아)

Đây không phải một câu chuyện của sự thành công, mà là chuyện kể về những thất bại. Cuốn tự sự của một người đàn ông đã trải qua 1183 vòng lặp, xin được phép bắt đầu.

31 266