Shiki Taiga

Shiki Taiga's novels


Miri ngự trong đôi mắt mèo

(Đang ra)

Miri ngự trong đôi mắt mèo

Truyện dịch |Romance |Fantasy |One shot

Shiki Taiga

Quá khứ, tương lai và thực tại, hiện thực và hư cấu giao thoa với nhau qua đôi mắt mèo, một bộ truyện boy meets girl kiểu mới!

2 15

Tôi muốn làm nước mắt của cậu

(Đang ra)

Tôi muốn làm nước mắt của cậu

Truyện dịch |Romance |Drama |Tragedy |Science Fiction

Shiki Taiga

Đạt Top 1 hạng mục Đầu truyện mới trên Kono Light Novel ga Sugoi! 2023

3 108