Satori Mizushima, 水島紗鳥

Satori Mizushima, 水島紗鳥's novels


My Tsundere Childhood Friend forced me to pretend as her boyfriend, but when I realized her true intentions, there was no way out.

(Đang ra)

My Tsundere Childhood Friend forced me to pretend as her boyfriend, but when I realized her true intentions, there was no way out.

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Drama |Slice of Life

Satori Mizushima, 水島紗鳥

Đây là 1 câu truyện của 1 cậu trai nghĩ mình là chỉ là 1 người bạn trai giả, nhưng trước khi cậu biết được điều đó thì cậu đã trở thành người bạn trai thực sự rồi…..

1 29