Rhythm Aida

Rhythm Aida's novels


Chuyển sinh thành Công tước Heo mập: Lần này tôi sẽ nói với em ấy cảm xúc của mình!

(Đang ra)

Chuyển sinh thành Công tước Heo mập: Lần này tôi sẽ nói với em ấy cảm xúc của mình!

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Adapted to Manga |Fantasy

Rhythm Aida

Có một nhân vật ai ai cũng khinh trong bộ anime nổi tiếng Shuya Marionette: Hắn là "Công tước Heo mập", con trai thứ ba của nhà Công tước Denning và là học viên của Học viện Ma thuật Kirsch. Từng đó l

1 14