Nozomu Mochitsuki

Nozomu Mochitsuki's novels


Tearmoon Empire

(Đang ra)

Tearmoon Empire

Truyện dịch |Comedy |Romance |Adapted to Manga |Fantasy |Drama

Nozomu Mochitsuki

“Làm mọi thứ có thể để thoát khỏi lưỡi máy chém!”

243 7313

Chuyện Đế quốc Tearmoon

(Đang ra)

Chuyện Đế quốc Tearmoon

Truyện dịch |Comedy |Romance |Adapted to Manga |Shoujo

Nozomu Mochitsuki

Bạn hỏi vì sao nàng công chúa ích kỷ ấy lại thay đổi đến thế ư? Đơn giản thôi - cô ấy không hề thay đổi. Cô chỉ khiếp sợ cái máy chém thôi.

53 4839