Ninja no Satou

Ninja no Satou's novels


The Result of Two People who aren’t Close Writing a Story

(Hoàn thành)

The Result of Two People who aren’t Close Writing a Story

Truyện dịch |Comedy |School Life |One shot

Ninja no Satou

Katagiri và Wajima không thân nhau, nhưng họ vẫn cố viết truyện để nộp cho giáo viên Nhật Ngữ. Và kết quả là...

1 36