Nanano Riku

Nanano Riku's novels


Sousei no Tenken Tsukai

(Đang ra)

Sousei no Tenken Tsukai

Truyện dịch |Romance |Fantasy |Action |Harem |Isekai

Nanano Riku

Đại anh hùng bất bại chuyển sinh đến tương lai vẫn là anh hùng mạnh nhất ——! !Thiên kim đại tiểu thư của Trương gia ・Danh môn bảo vệ biên giới phía Bắc của Đế Quốc, Trương Bạch Linh, là một thiếu nữ x

6 288