Mizuumi Amakawa

Mizuumi Amakawa's novels


Fushi no Kami: Henkyou kara Hajimeru Bunmei Saiseiki

(Đang ra)

Fushi no Kami: Henkyou kara Hajimeru Bunmei Saiseiki

Truyện dịch |Comedy |Romance |Adapted to Manga |Fantasy |Harem

Mizuumi Amakawa

Chính vì vậy, cậu quyết định tự mình thu thập kiến thức thông qua sách để một ngày tiến hành một cuộc Cách mạng nhằm gầy dựng nên cuộc sống lý tưởng cho mình.

33 261

Fushi no Kami: Tái Thiết Nền Văn Minh Từ Ngôi Làng Biên Giới

(Đang ra)

Fushi no Kami: Tái Thiết Nền Văn Minh Từ Ngôi Làng Biên Giới

Truyện dịch |Comedy |Romance |Fantasy |Harem |Isekai

Mizuumi Amakawa

Chính vì vậy, cậu quyết định tự mình thu thập kiến thức thông qua sách để một ngày tiến hành một cuộc Cách mạng nhằm gầy dựng nên cuộc sống lý tưởng cho mình.

3 89