Kujo Ren

Kujo Ren's novels


Dù thế giới có chối bỏ em, anh sẽ không bao giờ quên mùa hè mà ta đã trải qua cùng nhau

(Hoàn thành)

Dù thế giới có chối bỏ em, anh sẽ không bao giờ quên mùa hè mà ta đã trải qua cùng nhau

Truyện dịch |Romance |School Life |Web Novel |Drama |Supernatural

Kujo Ren

Một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ trong sáng, tuổi trẻ đầy cảm xúc, với một cái kết đau buồn nhưng ấm áp, sẽ chạm đến trái tim người đọc.

7 67