HoneyWorks, Mari Kousaka

HoneyWorks, Mari Kousaka's novels


Đáng lẽ ra, tớ nên ghét cậu mới phải

(Đang ra)

Đáng lẽ ra, tớ nên ghét cậu mới phải

Truyện dịch |Romance |School Life |Slice of Life

HoneyWorks, Mari Kousaka

Chẳng lẽ, chuyện tình của Kotaro lại kết thúc một cách đau đớn như vậy sao?....

2 55