Aoki Fuyu

Aoki Fuyu's novels


Người hướng ngoại và ghét sách như tôi lại phải lòng "Phù Thủy Thư Viện"

(Hoàn thành)

Người hướng ngoại và ghét sách như tôi lại phải lòng "Phù Thủy Thư Viện"

Truyện dịch |Comedy |Romance |School Life |Web Novel

Aoki Fuyu

Đây là câu chuyện tình lãng mạn hài hước về hai người hoàn toàn trái ngược nhau, họ đã từng bước thu hẹp khoảng cách thông qua "sách".

49 656

Forever and Always, My Childhood Friend is the Cutest Girl in the World

(Hoàn thành)

Forever and Always, My Childhood Friend is the Cutest Girl in the World

Truyện dịch |Romance |School Life |Slice of Life

Aoki Fuyu

Đây là câu chuyện giữa tôi và người bạn thuở nhỏ, một câu chuyện tình đầy cảm xúc.

50 4370